Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се събират от потребителите на уебсайт с адрес www.zoggs.bg във връзка с използването на уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси.
Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

1. Въведение

Настоящата политика за поверителност Ви разкрива всичко, което трябва да знаете за това как “Х.И.Г. България ЕООД”, ЕИК 121530704, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев”18, защитава личните данни, които обработва във връзка с Вас като субект на лични данни и какви права имате във връзка с обработката на личните Ви данни.

Ще ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетите нашия сайт. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

2. Събиране на лична информация

Вие имате право да осъществявате достъп до уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при регистрация, при изпращане на поръчка без регистрация, при заплащане на поръчка по един от посочените в Уебсайта методи, при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна на следния линк https://zoggs.bg/kontakti/

Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:
-Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);
-Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);
-Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);
-Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите продукти (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
-Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
-Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;
-Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

3. Използване на личните Ви данни
Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.
Ние може да използваме вашата лична информация за:
-Администрираме нашия сайт и бизнеса;
-Персонализиране на нашия сайт за вас;
-За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
-За да можем да ви предоставим услугите, закупени през нашия сайт;
-Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.

4. Разкриване на лична информация

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:
-ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;
-това се изисква по закон;
-ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
-има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на уебсайта или друг защитим обществен интерес;
-това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.
Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.
За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.
В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

5. Защита на личната информация

Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.
Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.
Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.
Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт;

7. Изменения

Имаме право да актуализираме тази политика, при публикуване на нова версия на нашия уебсайт.
Можете да разгледате тази страница, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.
Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

8. Вашите права
По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: sales@zoggs.bg
В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: sales@zoggs.bg
Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: sales@zoggs.bg