1. Общи условия за ползване на www.zoggs.bg :

 

www.zoggs.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Х.И.Г. България ЕООД .

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от Х.И.Г. България ЕООД .

Х.И.Г. България ЕООД чрез www.zoggs.bg има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката, на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,  Х.И.Г. България ЕООД чрез www.zoggs.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Х.И.Г. България ЕООД чрез www.zoggs.bg на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.

Х.И.Г. България ЕООД чрез www.zoggs.bg се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

Х.И.Г. България ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.zoggs.bg.

Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Х.И.Г. България ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

  1. Права и задължения на страните:
  2. Х.И.Г. България ЕООД се задължава:

-да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;

-да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока.

Х.И.Г. България ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

  1. Клиентът се задължава:

-да посочи имената си, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

-да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

-да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки

-да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Х.И.Г. България ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

III.Връщане

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса, от който са му изпратени същите за негова сметка.

 

Връщането се допуска при следните условия:

-стоката е върната до адреса, от който е получена, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката.

-стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Х.И.Г. България ЕООД –  касов бон, фактура.

В случай на рекламация съгласно чл. 108 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) и при изтичането на законоустановения 6-месечен срок от датата на закупуването на рекламираната стока, доказателствената тежест относно наличието, респ. липсата на претендираното несъответствие се носи от потребителя и същото следва да бъде установено по регламентирания в ЗЗП ред, а именно чрез експертиза в лицензирана лаборатория/институт.

 

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Х.И.Г. България ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

 

Х.И.Г. България ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

  1. IV. Лични данни:

 

Х.И.Г. България ЕООД , чрез  www.zoggs.bg  полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Х.И.Г. България ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

 

  1. V. Използване на „бисквитки“ :

Уеб сайтът www.zoggs.bg ползва „бисквитки“ с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. „Бисквитките“ се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.zoggs.bg ; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

 

Защо бисквитките са полезни

Когато приемете бисквитките Вие, ще се възползвате от следните предимства: Ще получавате най-добрите оферти и препоръки, които са точно за Вас. Ще намирате по-бързо и лесно продуктите, които Ви интересуват. Ще се насладите на по-добро сърфиране и пазаруване.